🇸🇪 Små språk

För några år sedan har jag redan kunnat tala flera språk. De flesta var världsspråk och jag trodde att det skulle räcka för att nöja mig, men då tog jag mig gradvist för att lära ukrainska, turkiska, japanska och estniska, alltså språk som talas bara i ett land och min passion för språkinlärning har fortsatt att driva på mitt liv igen. Naturligtvis är dessa språk inte små språk som t. ex. samiska eller grönländska dock i jämförelse med spanska eller engelska har de fast ingen betydelse i världspolitik och är en del av språkgruppen jag vill tala om.

Vinsten eller visdom?

Innan du börjar med ett av de här språkena borde du vara redo för det att med all sannolikhet kommer du inte tjäna några pengar tack vare kunskapen av dessa språk, eftersom fast ingen vill syssla med eller behöver dem. Alla vars huvudsyfte är vinsten behöver bara engelskan och väldigt sällan också andra världsspråk. Så om du läser ett av de har språkena, läser du det bara för dig själv, d.v.s. för att utvidga ditt vetande och dina vyer. Det här är något du måste tänka på innan du fortsätter.

Litet språk som en utmaning

För det första borde man i sammanhang med små språk tala om krav på en läsande människa. Det är inte mycket besvärlig uppgift att lära sig även 5 världsspråk. Engelska, franska, spanska och portugisiska är tätt förbundna med deras ursprungsspråk latin och är därför lätt att lära inte bara för svenskar utan också för alla européer och amerikaner, vars modersmål tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. I jämförelse med dem är exempelvis japanska, mongoliska eller indonesiska otroligt svåra språk, men det är en utmaning som är värt det och dessutom efter att ha läst ett av dessa små språk är alla vanliga språk en småsak för en.

Är du språkvänlig?

För det andra, att lära sig små språk är detsamma som miljövård, men med en liten skillnad – vår objekt är lite mer abstrakt än naturen. Den som stödjer globaliseringen och världsspråk, särskilt engelskan, dödar indirekt som ett resultat små kulturer och språk, då småspråkinnehavare har ofta ingen annan alternativ än att lära sig världsspråk för att kunna hitta ett tillfredsställande jobb, när alla andra tycker sådant och föredrar världsspråk före deras eget språk. Så småningom förändras ordförråd av ett litet språk, eftersom det fyllas upp med engelska ord (eller kanske franska ord i Afrika och spanska ord i Sydamerika). Språk utgör den oskiljaktiga delen av en kultur, så när förändras språket omvandlas också en nations kultur. Om du lär dig åtminstone något av landets nationella språk hjälper du på så sätt att bevara jordens mångfald och blir ”språkvänlig”. Det krävas inte att tala språket på nivå C1 om du vill tillbringa semester i det här landet utan är tillräckligt att behärska grunder av det.

Den nuvarande världen och små språk

Det är ganska oroande att det inte finns mer vetenskapsmänn och andra experter som skulle påpeka återverkningar av internationella koncerner och korporationer, massturismen och pengarjakten på små nationer i dagens värld. Just de här folkena döljer för världen en avunsvärd visdom, t.ex. i form av 20 uttryck bara för olika sorter av snö hos arktiska folk eller lika så många uttryck för att benämna sand hos ökenfolk. De moderna människor levande i stora städer har ingen aning vad, när och varför plockar man just dessa svampar eller växtsorter och inte andra och när måste ursprungsbefolkningar flytta till staden för att överleva glömmer de all sin visdom. Det finns redan ganska många människor som tror att det vore nyttig om hela mänskligheten hade bara ett världsspråk, men de borde inse att det bara är ekonomiskt lämpligt. På denna dystera planeten skulle människor tala samma språk, ha samma kultur och på grund av globaliseringen köpa samma varor och äta samma mat. De skulle ha olika psykiska sjukdomar, eftersom de inte skulle vilja vara som de andra, men det vore omöjligt att leva annorlunda.

Jag är övertygad på att små språk erbjuder en ganska annorlunda upplevelse än vanliga utbredda språk och att mänskligheten behöver dem för att överleva i oskadat skick. Det är aldrig för sent att börja med ett av dem och erfara något entusiasmerande.