🇸🇰 Estónčina – ako a prečo na to

Estónsko a estónčina predstavuje pre väčšinu Slovákov neprebádanú oblasť, a to či už na mape alebo ako oblasť poznania. Týmto jazykom hovorí len okolo 1 milióna ľudí, čím patrí jednoznačne k najmenej využívaným jazykom EÚ. Na druhej strane, keďže má Estónsko približne rovnako veľkú rozlohu ako Slovensko, hovorí sa estónčinou na pomerne veľkom území.

Estónčina je ugrofínsky jazyk, čiže patrí do rovnakej jazykovej skupiny ako fínčina a maďarčina. S fínčinou mám tiež isté skúsenosti, čiže môžem potvrdiť existenciu určitej časti spoločnej slovnej zásoby, avšak najviac sa podobajú tieto 3 jazyky vo svojej gramatickej stavbe. S maďarčinou sa v slovnej zásobe dajú tiež nájsť nejaké príklady vzdialených podobností, ale pravdepodobne by to hovoriaci týchto dvoch jazykov nespoznali bez hlbšieho uvažovania.

Z gramatického hľadiska je teda estónčina aglutinačný jazyk, t. j. na vytvorenie pádov sa pripájajú k slovám koncovky. V rámci skupiny predložiek a záložiek prevažujú záložky, napr. arvuti taga znamená „za počítačom“, kde arvuti je „počítač“ a taga znamená „za“. V estónčine existuje vykanie, ktoré je zhodné používaním a aj formou tomu slovenskému.

V jazyku neexistujú členy, avšak ku každému podstatnému menu je nutné sa naučiť koncovky dvoch základných pádov – genitívu a partitívu. Koncovky síce spadajú do základných skupín, ktoré sa skloňujú podobne, ale existujú aj výnimky, ktoré sa, samozrejme, treba naučiť zvlášť. Z genitívu sa ďalej vytvára ďalších 11 pádov pridaním pádovej koncovky, dokopy je teda s nominatívom spolu 14 pádov. Partitív pripomína svojím použitím slovenský akuzatív, ale využíva sa tiež po číslovkách od 2 vyššie pre podstatné mená atď. Na tomto mieste je tiež vhodné spomenúť, že 14 pádov síce môže vyzerať hrozivo, ale nie je to o nič zložitejšie, ako si v slovenčine pamätať všetky predložky, ktoré sa používajú na mieste estónskych pádov.

Z môjho pohľadu je pri učení sa estónčiny zložitejšia slovná zásoba, pretože medzinárodných slov je tu úplné minimum – dokonca aj slová ako napr. párty sa povedia ináč než v iných rozšírenejších jazykoch. Z vedeckého hľadiska má síce až 1/3 slov germánsky pôvod (z nemčiny a švédčiny), avšak rozoznať tieto slová vôbec nie je jednoduché. Malá časť slov ešte pochádza z ruštiny, prípadne ďalších okolitých jazykov.

Za pomerne obtiažne v rámci gramatiky ešte považujem naučenie sa koncoviek jednotlivých podstatných mien, ktoré už boli spomenuté vyššie.

V estónčine neexistuje na rozdiel od fínčiny a maďarčiny vokálna harmónia. Tento gramatický jav znamená, že sa v slovách s určitým typom samohlások dopĺňajú len koncovky so samohláskami, ktoré spadajú do tejto skupiny – obvykle pri slovách so samohláskami s prehláskou by sa doplnila koncovka taktiež s prehláskou. Estónčina tento jav nepozná.

Ako by som teda zhodnotil hlavné dôvody, pre ktoré som sa začal učiť estónčinu?

1. Asi ako najväčší dôvod by som uviedol kultúrne obohatenie, ktoré prichádza s náukou takéhoto cudzieho jazyka. Naučenie sa ugrofínskeho jazyka je niečo úplne iné, než sa učiť indoeurópsky jazyk. Po zvládnutí takéhoto jazyka vám prídu jazyky ako španielčina či nemčina úplne jednoduché a nebudú už pre vás žiadnou výzvou. Okrem toho vás estónska kultúra uvedie do života v nepreniknuteľných severských ihličnatých lesoch, v malých mestečkách a na vidieku.

2. Napriek tomu, že sa to na prvý pohľad nemusí zdať, s Estónskom a zvyšnými pobaltskými štátmi máme mnoho spoločného z histórie v rámci Sovietskeho zväzu, z čoho vyplývajú podobné rodinné a osobné hodnoty.

3. Estónsko je rozvinutá digitálna krajina, kde sa takmer všetka administratíva so štátom dá vybaviť cez internet. Stačí k tomu čítačka kariet vo veľkosti USB kľúča a občiansky preukaz s čipom. Pomerne rýchlo je možné všetko vybaviť aj osobne. Úradníci, hoci niekedy nevedeli, čo presne od nich chceme, snažili sa nás pochopiť a vybaviť veci tak, aby sa vyriešili, a nielen, aby si odrobili svoj deň a išli domov.

4. Estónsko má naozaj prekrásnu prírodu. Plánovať svoje výlety po takej krajine so znalosťou jazyka je o to krajšia skúsenosť. Ráz prírody pripomína Fínsko alebo Lotyšsko – množstvo lesov a jazier, pieskové pláže a veľa zrážok. Letá nebývajú také horúce ako na Slovensku, čo predstavuje príjemný oddych.

5. Estónska kultúra a jazyk nepriamo zlepší váš životný štýl. Budete mať viac chuti tráviť svoj voľný čas v prírode, čo sa odrazí na duševnom aj fyzickom zdraví.

Aké študijné materiály je teda možné použiť k štúdiu estónčiny?

Hneď v úvode je potrebné spomenúť, že začať s náukou estónčiny je pomerne náročné bez znalosti ďalšieho jazyka ako napr. nemčiny, ruštiny, prípadne iných jazykov, pretože v týchto jazykoch sú knihy pre začiatočníkov.

Začal som s učebnicou Estnisch, Sprachkurs Plus Anfänger v nemeckom jazyku od firmy Cornelsen z roku 2011. Táto učebnica je veľmi príjemná na učenie, pretože gramatiku vysvetľuje zrozumiteľným štýlom. Celkovo je učebnica prispôsobená aj samoukom – každá lekcia obsahuje článok, slovnú zásobu a aj pomerne dosť cvičení spolu s kľúčom. Učebnica obsahuje aj 2 CD s nahrávkami. Dovedie vás približne na úroveň A2, čiastočne B1. V prípade potreby je možné nájsť podobné učebnice aj v angličtine.

Ďalej je vhodné doplniť svoje vedomosti učebnicou E Nagu Eesti, Eesti Keele Õpik Algajatele od autorov Mall Pesti a Helve Ahi z roku 2015, ktorá vás dovedie po úroveň B1. V súčasnosti je možné kúpiť si tretie vydanie z roku 2017. Učebnica je síce pre začiatočníkov, ale je vhodné začať učebnicou spomínanou vyššie, a to kvôli doplneniu znalostí z rôznych materiálov a tiež kvôli tomu, že nemecká učebnica Estnisch, Sprachkurs Plus Anfänger vysvetľuje všetko v nemčine a učebnica E nagu Eesti je prevažne v estónčine, čo môže byť pre niekoho prekážkou. Na konci knihy sa nachádza užitočný slovníček s prekladmi do ruštiny, angličtiny, nemčiny a fínčiny.

Ďalšou učebnicou, na úrovni B1-B2 je Eesti keele õpik B1-B2 od autora Mare Kitsnik z roku 2012. Spolu s učebnicou tvorí jednu sadu Eesti keele töövihik (pracovný zošit) a Eesti keele õpetajaraamat (učebnica učiteľa – tu je kľúč k cvičeniam). Celá sada obsahuje 9 rozsiahlych lekcií, ktoré sa venujú rôznym praktickým témam z bežného života. V učebnici je množstvo cvičení, v pracovnom zošite je navyše veľká príloha s gramatikou a taktiež obsahuje CD. Možnou nevýhodou je až príliš veľké množstvo slovnej zásoby, ktoré kniha obsahuje, čo znamená pomerne veľa času stráveného so slovníkom.

Na úrovni B2 je možné pokračovať učebnicou K nagu Kihnu, Eesti keele õpik B2 z roku 2018 od autora Mall Pesti. Kniha je skutočne modernou učebnicou spolu s nahrávkami k stiahnutiu z internetu. Množstvo zaujímavých článkov a cvičení dopĺňa gramatický prehľad na konci knihy spolu s 5-jazyčným slovníkom a kľúčom k cvičeniam.

Ďalej je k dispozícii od autora Mare Kitsnik ešte kniha Praktiline Eesti Keel teise keelena B2/C1 z roku 2013. Kniha má približne 100 strán a pravdepodobne je vhodná na kurzy s dohľadom vyučujúceho, avšak je možné ju použiť aj k samoštúdiu.

Na doplnenie vedomostí na vyššej úrovni môže poslúžiť kniha Kõnele ja kirjuta õigesti z roku 2014 od autorov Aino Siirak a Annelii Juhkama, vydavateľstvo Koolibri. V podstate ide o viac ako 100-stranovú cvičebnicu, ktorá obsahuje len cvičenia na pokročilej úrovni.

Čo sa týka slovníkov, ako základný slovník používam Estnisch-Deutsch Wörterbuch, Eesti-saksa sõnaraamat od autora Berthold Forssman a vydavateľstva Hempen Verlag z roku 2005. Ide o skutočne prepracovaný jednostranný slovník, pri ktorom sa mi len málokedy stane, že nenájdem hľadané slovo. Obsahuje asi 70 000 hesiel a 1100 strán.

V prípade potreby existuje na internete od spoločnosti Lingea pomerne dobrý estónsko-český slovník.

Okrem tohto slovníka sa oplatí kúpiť aj frazeologický slovník pod názvom Fraseoloogia sõnaraamat od autora Asta Õim z roku 2017. Ide o prepracovaný výkladový slovník s dĺžkou 550 strán. Bude výbornou pomôckou pre študentov, ktorí to myslia s estónčinou skutočne vážne.

Za tradičnú doplnkovú literatúru, ktorú je možné zakúpiť na slovensko-českom trhu je miniknižka Estonština-konverzace z roku 2012 od firmy Lingea. Je to vhodné doplnenie hovorovej slovnej zásoby a výrazov pre začiatočníkov a stredne pokročilých.

Je teda zrejmé, že literatúry je skutočne a pomerne prekvapivo mnoho na to, že ide o málo rozšírený jazyk. O to väčšia radosť pre jazykových nadšencov, ku ktorým sa, dúfam, radíte aj vy, keďže čítate tento článok.

O tomto peknom jazyku by bolo možné písať oveľa viac, ale to nebolo účelom. Najviac sa človek dozvie priamo z učebníc a iných materiálov, ktoré sú k dispozícii. Verím, že som vás nadchol k spoznávaniu estónčiny a držím palce, pokiaľ sa rozhodnete naučiť čo i len základy!