🇸🇰 🔊Ako veľmi sú jazyky medzi sebou vzdialené?

Viete, ktorá jazyková rodina je najrozšírenejšia vo svete? Viete, koľko percent obyvateľstva Európy má za materinský jazyk jeden z jazykov indoeurópskej jazykovej rodiny? V nasledujúcej nahrávke vám v krátkosti porozprávam o rozdieloch medzi jazykmi a veľmi zjednodušene vám vysvetlím aj to, prečo je oveľa ľahšie naučiť sa niekoľko indoeurópskych jazykov než jeden vzdialený neindoeurópsky.