🇸🇰 Vybrané kapitoly zo švédskej gramatiky I. – Budúci čas

V tejto sérii článkov sa budem venovať vždy jednému konkrétnemu problému z gramatiky švédskeho jazyka. Cieľom článkov je, aby ste našli ucelený výklad na gramatické otázky, ktoré možno na internete nájsť len obmedzene alebo vôbec.

Kommer att

Slovenský budúci čas možno v švédčine vyjadriť až piatimi základnými spôsobmi. Prvým z nich je vyjadrenie budúcnosti pomocou slovesa kommer att. Tento spôsob sa používa v dvoch prípadoch:

1. a) kommer att udáva predpoveď budúcnosti na základe znalostí alebo faktov či to, že ide o prirodzený proces, resp. logický následok daných okolností. V týchto prípadoch môžeme v hovorovom jazyku vynechať slovo att, napr.:

Deras barn kommer (att) bli ungefär 190 cm långa. – Ich deti budú mať výšku približne 190 cm. (ide o predpoveď na základe poznatku o výške rodičov a pod.)

Mormor säger att mor kommer (att) bli frisk om två dagar. – Babka hovorí, že mama o 2 dni vyzdravie. (predpoveď na základe babkiných znalostí o stave zdravia mamy)

Om kol stiger i pris kommer många länder (att) bruka kärnkraftverk. – Pokiaľ uhlie zdražie, veľa krajín bude používať jadrové elektrárne. (predpoveď, resp. kalkulácia na základe faktov)

1. b) kommer att sa používa na oznámenie pevného (konečného) rozhodnutia, či už svojho alebo niekoho iného, o vykonaní istej činnosti v budúcnosti. V tomto prípade sa att v hovorovom jazyku nezvykne vynechávať, napr.:

Jag kommer att åka till fjälls när du är på semester. – Pôjdem do hôr, keď budeš na dovolenke. (moje pevné rozhodnutie o budúcej činnosti)

Farfar kommer att skjutsa er till staden. – Dedko vás odvezie (hodí) do mesta. (pevné rozhodnutie dedka o činnosti v budúcnosti)

Pri kommer att nesmieme zabudnúť, že významové sloveso stojí vždy v neurčitku.

Ska

Druhým spôsobom vyjadrenia budúceho času je slovo ska (prítomný čas od slovesa skola), ktoré tiež používame s infinitívom významového slovesa. Táto možnosť sa odlišuje od kommer att v situáciách, v ktorých ho môžeme použiť, a ktoré sú nasledovné:

2. a) ska vyjadruje to, čo si podmet alebo iná osoba myslí, čo chce, plánuje alebo o čom sa rozhodol v momente rozhovoru, napr.:

Ikväll ska vi på bion i Östermalm. – Dnes večer pôjdeme do toho kina v Östermalme. (aktuálne alebo veľmi nedávne rozhodnutie)

Jag tycker att de ska skiljas åt.Myslím si, že sa rozídu. (moje vlastné myšlienky o budúcnosti)

Här ska TV:n stå och där i hörnet ska vi ställa skåpet. – Tu bude stáť televízor a tam v rohu postavíme skriňu. (aktuálne rozhodnutie + hovoriaci hovorí o svojich túžbach spojených so vzhľadom izby)

2. b) ska ako vyjadrenie informácie z iného zdroja, napr.:

Jag hörde att det ska bli verkligen väldigt kallt imorgon. – Počul som, že zajtra bude naozaj veľmi chladno. (informácia od inej osoby, z rádia a pod.)

2. c) pevné frázy obsahujúce det ska bli, napr.:

Det ska bli ganska spännande att flyga för första gången till Sri Lanka. – Bude dosť zaujímavé letieť po prvýkrát na Srí Lanku. (pevná fráza + vlastné subjektívne hodnotenie)

Pokiaľ chceme zdôrazniť svoj plán alebo zámer, použijeme na vyjadrenie budúceho času prítomný tvar slovesa tänka, t.j. tänker. Tiež nesmieme zabudnúť na neurčitok významového slovesa.

Tänker

3. a) pri kladnom tvare slovesa hovoríme o našich plánoch alebo zámeroch, avšak nie je úplne isté, že sa naozaj uskutočnia, napr.:

Min flickvän tänker köpa ny cykel för att kunna åka den till jobbet. – Moja frajerka si plánuje kúpiť nový bicykel, aby na ňom mohla jazdiť do práce. (plán, resp. zámer)

3. b) záporným tvarom slova tänker hovoriaci oznamuje, že sa určite nechystá vykonať nejakú činnosť, napr.:

Jag tänker inte svara på journalisternas frågor. – Nemám v úmysle odpovedať na otázky novinárov. (pevné rozhodnutie o nevykonaní činnosti)

Ďalšou z možností vyslovenia činnosti v budúcnosti je prítomný čas. Pri tejto možnosti nepotrebujeme významové sloveso, pretože ním je priamo dané sloveso v prítomnom čase.

Prítomný čas

4. a) pokiaľ máme vo vete príslovku času odkazujúcu na budúcnosť alebo je z kontextu zrejmé, že ide o budúcnosť (resp. že sa to nekoná teraz), môžeme použiť prítomný čas, napr.:

Om tre veckor köper vi den nya lägenheten. – O tri týždne kúpime ten nový byt. (vo vete je príslovka času týkajúca sa budúcnosti)

Festivalen sker inne i stadens kulturhuset. – Festival sa bude konať v mestskom kultúrnom dome. (ešte sa festival nekoná, čo vieme na základe kontextu)

4. b) v podmieňovacích vetách alebo vetách s faktickou podmienkou používame prítomný čas, napr.:

Om du inte kommer in på universitetet i Stockholm måste du söka igen vid andra universitet. – Pokiaľ sa nedostaneš na tú univerzitu v Štokholme, tak musíš opäť podať prihlášky na iné univerzity. (podmieňovacia veta)

Glöm inte att släcka alla ljus när du går ut. – Nezabudni zhasnúť všetky svetlá, keď pôjdeš von. (veta s faktickou podmienkou)

4. c) prítomný čas vo vetách s činnosťou alebo dejom vo veľmi blízkej budúcnosti, napr.:

Titta, nu går tåget! – Pozri, vlak hneď odíde (už odchádza)! (dej sa stane o malú chvíľu)

Se upp, nu faller ljuskronan! – Pozor, padá luster! (dej sa stane o malú chvíľu)

Presens perfekt

Poslednou možnosťou na vyjadrenie budúceho času je presens perfekt, čiže zložený minulý čas. Pri takýchto vetách je nutné, aby presens perfekt znázorňoval situáciu v budúcnosti, kedy už bude dej v ňom obsiahnutý zakončený, napr.:

5) När jag har tittat på den här filmen ska jag titta på andra filmer av samma regissör.Keď (Po tom, ako) dopozerám tento film, budem pozerať ďalšie filmy od toho istého režiséra. (zakončený dej pozerania filmu)

Nästa vecka har jag redan bytt jobb, så då har jag inte mycket tid för att träffas. – Budúci týždeň už budem v novej práci (doslova: už budem mať zmenenú prácu), takže potom už nebudem mať veľa času na stretnutie. (zakončený dej zmeny práce)

Gramaticky správna, ale významovo nepresná forma budúceho času

Vidíme, že v švédčine máme skutočne veľa možností na vyjadrenie budúceho deja. Často nám stačí pri určitom kontexte využiť prítomný čas, ale pokiaľ nechceme byť pochopení nesprávne, môžeme zdôrazniť, že ide o budúcnosť využitím viet so ska alebo kommer att. Treba si tiež uvedomiť, že častokrát sú vety s rôznymi formami budúceho času gramaticky správne, ale neplatí to v prípade, keď chceme vyjadriť konkrétny významový odtieň, čiže pevné rozhodnutie, rozhodnutie v danom momente, tretiu osobu ako zdroj informácie a pod.

Pri ústnej aj písomnej konverzácii je preto vhodné používať všetky možnosti tvorby budúceho času, pretože náš komunikačný partner rýchlo zistí, že vieme používať len jeden zo spôsobov, a z toho dôvodu si už nebude v ďalších vetách istý, či ten budúci čas má skutočne taký podtext, ako by v švédčine naozaj mal mať, čím by mohlo dôjsť k degradácii komunikácie.