🇸🇰 Ukrajinčina – ako a prečo na to

Mnohí menej rozhľadení v problematike by sa už pri pohľade na názov článku spýtali, že či takýto jazyk vôbec existuje. Samozrejme, že existuje, ale pod vplyvom tlaku Ruska, resp. Sovietskeho zväzu sa jeho vplyv marginalizoval do tej miery, že aj okolité krajiny majú často pocit, že sa v celej Ukrajine hovorí len po rusky, prípadne všetkých z východu nazývajú Rusmi.

V súčasnosti prebiehajú na Ukrajine horlivé snahy o znovuustanovenie dominantného statusu ukrajinčiny na školách, v kultúrnych ustanovizňách a jednoducho v celom každodennom živote. Je to spojené s vplyvom Ruska na Ukrajine, ktorého má Ukrajina v súčasnosti tendenciu sa zbaviť a sama rozhodovať o svojej budúcnosti. Do istej miery to možno považovať za pochopiteľné a žiadúce, aby bol úradný jazyk podporovaný v školstve a nebol vytláčaný jazykmi silnejších susedov, prípadne svetových veľmocí.

Status úradného jazyka mala donedávna ukrajinčina aj ruština, avšak spomínaná jazykovo-kultúrná politika na Ukrajine má za cieľ, aby týmto jazykom bola len ukrajinčina.

Problémom konfliktu na východe Ukrajiny je ale aj to, že obeťou sa stávajú jazykové menšiny a to aj tie, ktoré nie sú Rusmi, na ktorých to bolo primárne namierené. Na západnej Ukrajine žije množstvo Poliakov a predovšetkým v Podkarpatskej Rusi žije množstvo Maďarov a iných národností, ktoré sa cítia byť dotknuté.

Ukrajinská jazyková politika sa teda javí ako minimálne dvojsečná zbraň, avšak pre nadšencov ukrajinského jazyka týmto svitlo na lepšie časy, pretože sa uvoľnili prostriedky na jazykovú a kultúrnu politiku, ktorej výsledkom sú kvalitné jazykové učebnice vydané v posledných rokoch. Tie si predstavíme v neskoršej časti článku.

Osobne asi doposiaľ nepoznám žiadneho človeka, ktorý by spolu s ukrajinčinou neovládal aj ruštinu, ale to nie je žiaden dôvod, aby ste s ňou nezačali ako samostatným jazykom.

Dôvodov na jeho náuku je viacero

1. Ukrajinčina (spolu s bulharčinou a ruštinou) najsilnejšie odkazuje na kultúrny odkaz Slovanov a to z histórie cez Kyjevskú Rus a neustále kontakty s Bulharmi a Rusmi.

2. Pri náuke ukrajinčiny zistíte, že toto územie bolo neskutočne kultúrne bohaté, a preto sa zachovali v jazyku rôzne výrazy z poľštiny, ruštiny, turečtiny (pravdepodobne aj turecké slová prevzaté z arabčiny) a iných jazykov.

3. Jazykom hovorí približne 45 miliónov ľudí, prevažne samozrejme obyvateľov Ukrajiny, ale kvôli nepriaznivej hospodárskej situácii na Ukrajine a emigráciou jej obyvateľov za hranice je ukrajinčina čoraz viac rozšírená v okolitých štátoch, hlavne v Poľsku.

4. Pre ľudí ovládajúcich iné slovanské jazyky je jazyk príjemný na učenie kvôli jeho blízkosti slovnej zásoby, avšak jeho rozdiely oproti slovenčine a iným slovanským jazykom ho robí nesmierne zaujímavým – napr. tzv. jednoduchý budúci čas, ktorý sa zachoval z praslovanského jazyka a vyjadruje sa iba príponami -му, -меш, atď. Porovnaj slovenské budem + neurčitok.

5. Jazyk je nárečovo bohatý, čo je pre jazykových nadšencov dodatočným lákadlom.

Osobne som sa nadchol ukrajinčinou počas môjho pobytu v Poľsku, kde som sa dostal do styku s viacerými Ukrajincami. Vplyv neznáma z tejto krajiny napriek tomu, že je naším susedom, na mňa zapôsobil a začal som sa učiť.

Poďme teda už priamo k zoznamu odporúčanej literatúry

Na slovensko-českom trhu s jazykovými učebnicami a slovníkmi doposiaľ nevyšlo žiadne dielo, z ktorého by sa dal učiť ukrajinský jazyk. Preto som hneď od začiatku musel hľadať vhodnú učebnicu za hranicami.

Najviac odporúčam na začiatok sadu dvoch učebníc, ktorá je však dostupná len malej časti slovenského publika, pretože je v poľskom jazyku. Ide o učebnice Język ukraiński dla początkujących Język ukraiński lda średniozaawansowanych od autorov Bożena Zinkiewicz-Tomanek a Oksana Baraniwska. Tieto dve učebnice vás spoľahlivo dostanú na úroveň približne B2.

Ak však poľský jazyk neovládate, neodporúčam si kupovať žiadne anglické učebnice pre začiatočníkov z Amazonu, ale priamo Ukrajincami vytvorené učebnice zo série Яблуко (Yabluko), ktoré majú 3 diely, ku každej je vždy aj pracovný zošiť a tzv. kniha hier, pričom každá z troch zostáv má okolo 300 strán. Je možné si ich objednať priamo od autora, čiže zo stránky Ukrajinskej katolíckej univerzity vo Ľvove. Možnosť objednávky a aj stránka sú pre prípad potreby aj v angličtine. Tieto 3 zostavy by vás mali dostať až na úroveň C1-C2.

Odporúčam však pred poslednou knihou zo zostavy (pre pokročilých), resp. po dvoch poľských učebniciach vložiť do štúdia ešte učebnicu s názvom  Ukrainian Through ts Living Culture od autorky s menom Alla Nedashkivska. Táto učebnica informuje, že je pre pokročilých študentov, ale ocenil by som jej úroveň na slabšiu C1-tku. Preto je vhodné prejsť túto učebnicu pred učebnicou Yabluko pre pokročilých.

Ako dodatkový kulturný materiál som používal učebnicu  Місто Лева od kolektívu 5 autorov. Táto učebnica je pre študentov na úrovni B2 a zoznamuje bližšie s  kultúrnym hlavným mestom Ukrajiny Ľvovom.

Nesmieme, samozrejme, ešte zabudnúť na slovník, ktorým je  Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník od firmy LEDA z roku 2008. Možno povedať, že slovník prevýšil moje očakávania, pretože až zhruba od úrovne B2-C1 som v ňom niektoré slovíčka nenašiel. Našťastie, pri takejto znalosti ukrajinčiny je možné na internete ľahko nájsť kvalitné výkladové slovníky. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že preklad ukrajinčiny, či už do angličtiny, alebo slovenčiny je na Google Translate dosť biedny a v podstate ho neodporúčam používať.

Tradičným doplnkom na cesty je miniknižka Ukrajinčina – konverzácia od firmy Lingea. Ako sme spomínali v iných článkoch, ide len o doplnok hlavných učebníc a nemala by sa používať samostatne kvôli nevysvetlenej gramatike.

Aby sme to zhrnuli, možno povedať, že som bol prekvapený množstvom kvalitných učebníc, ktoré sa dali zohnať, za čo vďačíme okrem iného jazykovej politike Ukrajiny. Na začiatku som však bol presvedčený, že po dvoch poľských učebniciach to bude s hľadaním ďalších zdrojov veľmi náročné, ba priam nemožné. Ukázalo sa, že to tak vôbec nie je.

Krátka charakteristika ukrajinského jazyka

Ukrajinčina je východoslovanský jazyk používajúci oproti ruštine modifikovanú azbuku. Písmeno и v ukrajinčine sa vyslovuje ako ruské ы a ukrajinské і je výslovnosťou rovnaké ako ruské и. Podobne z ruštiny poznáme tvrdý znak (jer, ъ), ktorý je v ukrajinčine nahradený apostrofom. Mäkký znak je v obidvoch jazykoch rovnaký.

Najvýraznejší rozdiel vo výslovnosti je však počuť pri zvuku г, ktorý sa v ruštine vyslovuje ako slovenské „g“, ale v ukrajinčine sa vyslovuje ako „h“. Ruština slovenské „h“ nepozná, avšak ukrajinčina pozná slovenské „g“ ako písmeno ґ, ktoré vyslovujeme ako „g“, ale vyskytuje sa naozaj len v obmedzenom počte slov.

Tiež je potrebné nezabudnúť, že е sa číta ako slovenské „e“, čiže nie ako „je“. V ukrajinčine je pre tento zvuk písmeno є.

Výslovnosť oproti ruštine mení aj výslovnosť písmena щ, ktoré vyslovujeme v ruštine ako dvojité „šš“ a v ukrajinčine je správne vyslovovať „šč“. Ďalšou zmenou oproti ruštine je aj iné správanie neprízvučných samohlások, pretože písmeno o na neprízvučnej slabike ostáva stále rovnaké. Hláska е sa mení približne na и.

Z gramatického hľadiska už okrem spomínaných obsahuje tradičné „slovanské črty“, čiže žiadne komplikované slovesné časy, skloňovanie aj s vokatívom, vykanie atď.

Skúsenosti s učením sa ukrajinčiny

Moje skúsenosti ma presvedčili o tom, že podobne ako v poľštine je často chybou veriť svojim inštinktom a domnievať sa, že slová majú taký význam, ako si myslíme, lebo nám pripomínajú nejaké slovenské slovíčka. Vždy je vhodné si preveriť ich význam, a aj keby naozaj mali rovnaký význam a len trochu iný pravopis, odporúčam sa ich učiť ako nové slovíčka.

Podobne ako v poľštine alebo aj v ruštine sú rozdielne zdvorilostné formy svojou štruktúrou. Rovnako aj číslovky môžu spôsobiť isté problémy, pretože majú doplnky (podstatné mená) alebo iné časti jazyka koncovky iných pádov.

Na záver by som vám poprial veľa šťastia pri učení sa prekrásneho jazyka, akým je ukrajinčina. Nenechajte sa odradiť tými, ktorí vám budú hovoriť, aby ste sa najprv učili ruštinu alebo iný jazyk. Ukrajinčina je od začiatku jedným z mojich najobľúbenejších jazykov a myslím si, že ním ostane ešte veľmi dlho kvôli svojej melódii a úprimnej a vecnej komunikácii, ktorá je tomuto jazyku podobne ako slovenčine daná.