Jazyková škola LONGMA

✉ longma@longma.ee

Súkromné hodiny cez Skype

Prihláška na kurz

Cena 156 EUR platí pre kurzy v rozsahu 13 hodín po 60 minút vyučovania
v termíne od 3. 6. 2019 do 9. 9. 2019.

V prípade záujmu o intenzívnu výučbu je možné zľavu využiť v danom termíne opakovane.