Ak nemáte záujem o kurz,
dajte nám to, prosím, čo najskôr vedieť.