LONGMA

Jazykovo-vzdelávací portál

Prečo si vybrať za lektora Martina?

Cudzie jazyky sú jeho životnou záľubou, ktorej venuje veľkú časť svojho voľného času, a to dopodrobna, preto spoločne s Martinom bezpochyby nájdete odpovede na všetky otázky.

odbornosť

skúsenosti

Má za sebou viac než 12 rokov pravidelného každodenného štúdia, skúmania a porovnávania rôznych jazykov medzi sebou, vďaka čomu je expert na rôzne gramatické javy.

Úspešne absolvoval zodpovedajúce štúdium a množstvo jazykových pobytov v zahraničí, počas ktorých si preveril svoje jazykové znalosti a získal adekvátne certifikáty a osvedčenia.

štúdium

prax

Disponuje bohatými skúsenosťami s vyučovaním cudzích jazykov cez Skype, vďaka čomu dokáže vybrať vhodné študijné materiály pre svojich študentov.
Jazyky ho bavia natoľko, že takmer vždy v sebavzdelávaní pokračuje aj po zdarnom vykonaní jazykovej skúšky na úrovni C1, čím si ďalej rozširuje svoje vedomosti, ktoré potom zúžitkúva na hodinách so svojimi študentami.

sebavzdelávanie

efektivita

Využíva svoj pracovný čas účinne v prospech študentov – nespravuje žiadne stránky
na sociálnych sieťach zdieľaním obrázkov, ponúk a rozširovaním fanúšikovskej základne,
ale poskytuje svojim študentom nadštandardné služby ako opravu samostatných domácich písomných úloh, čo ho na jednej strane informuje o tom, ako študent pochopil učivo, s čím
mu ešte treba pomôcť, čo mu treba vysvetliť, a na druhej strane dáva možnosť študentovi samostatne aktívne tvoriť v cudzom jazyku, avšak aj so spätnou väzbou.

Prečo neposkytujeme skúšobnú hodinu zadarmo?

Z jednej hodiny nie je možné spoznať študenta ani učiteľa. Zároveň by sa prvá hodina dala predviesť inak než zvyšok kurzu, čo len potvrdzuje, že jedna hodina nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Zadarmo Vám radi poskytneme úvodnú konzultáciu.

Individuálne kurzy prispôsobujeme konkrétnym študentom, čo sa deje postupne podľa potreby. Každý študent má možnosť vyjadriť sa, čo by rád vo výučbe posilnil, a lektor nájde vhodné riešenie. 

Namiesto rozdávania jednorazových skúšobných hodín sa zameriavame na poskytovanie plnohodnotných kurzov a snažíme sa udržať si dlhodobých študentov, čo má pozitívny vplyv na celkové výsledky našich študentov a o to väčší zmysel.

Čo poskytujeme bezplatne?

Bezplatne poskytujeme nezáväznú úvodnú konzultáciu v rozsahu 10 až 20 minút, na ktorej sa študent zoznámi s lektorom a dohodnú sa na všetkých organizačných záležitostiach.

Pre koho sú naše kurzy vhodné?

Pre tých, ktorí chcú a sú schopní na jazykovom vzdelávaní pracovať aj mimo hodín kurzu,
t. j. nájdu si čas na písomnú úlohu a otvoria si dobrovoľne poznámky aj vo voľnom čase.

Viac o nás

Jazyky majú pre nás aj symbolický význam, pretože sme sa spoznali na kurze čínštiny. Žijeme v Estónsku,
kde sme si otvorili malú jazykovú školu, usadili sa na vidieku a užívame si krásy severskej prírody.

Jazyková škola LONGMA bola založená v prímorskom mestečku Narva-Jõesuu v Estónsku v lete 2018.

⚠️ Janka aktuálne nevyučuje.

 

Kontakt

Martin Kimerling

E-mail: longma@longma.ee
Skype: martin.kimerling13

Jana Kimerling

E-mail: longma@longma.ee
Skype: longmaou

LONGMA © 2021